CORDUNGAZ S.A. Cordun

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Piata Gaze Naturale

Consumatori Gaze Naturale - Raspunsuri

 

I. NEMULTUMIRI PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE AGENTII ECONOMICI AUTORIZATI
II. TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
III. NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN DOMENIU
IV. DESPRE CONTRACTE
V. VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE
VI. PRETUL FINAL REGLEMENTAT PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE
VII. NEMULTUMIRI FATA DE SERVICIILE PRESTATE DE OPERATORII DE DISTRIBUTIE
VIII. MONTAREA DETECTOARELOR DE GAZE NATURALE
IX. INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
X. SISTAREA FURNIZARII GAZELOR NATURALE
XI.CONTORUL DE GAZE NATURALE

I. NEMULTUMIRI PRIVIND SERVICIILE PRESTATE DE AGENTII ECONOMICI AUTORIZATI Raspuns cadru
In cazul in care sunteti nemultumiti de serviciile prestate de catre societatile comerciale autorizate sa desfasoare activitati de proiectare, executie si exploatare in domeniul gazelor naturale, va puteti adresa institutiei noastre care este competenta a intreprinde controale si a aplica sanctiuni.
In functie de gravitatea faptelor savarsite, sanctiunile aplicabile pot consta in avertisment, amenda contraventionala, putand merge pana suspendarea sau chiar retragerea autorizatiei.
Va precizam ca ANRE este competenta a constata si sanctiona doar incalcarile reglementarilor din domeniul gazelor naturale.
In ceea ce priveste incalcarile prevederilor contractuale (nerespectarea obligatiilor, a termenelor, penalitati, etc.), ANRE nu are nici o competenta.
In cazul in care rezolvarea neIntelegerilor contractuale nu este posibila pe cale amiabila, singura autoritate, legal abilitata si competenta cu solutionarea acestora este instanta judecatoreasca.
Pentru a preintampina posibile neIntelegeri contractuale, prealabil incheierii contractului, va recomandam sa solicitati si sa analizati comparativ ofertele mai multor agenti economici autorizati, eventual  sa solicitati prezentarea uneia sau mai multor recomandari de la alti beneficiari ai serviciilor firmei alese.


II. TARIF RACORDARE LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Raspuns cadru
Pentru racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale trebuie sa achitati operatorului un tarif de racordare. Acesta este reglementat in anexa nr. 5 la Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tariful de racordare se achita in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului de racordare, daca partile nu convin alte modalitati de plata, fara insa a depasi data punerii in functiune a instalatiei de racordare.
Formula de calcul a tarifului de racordare (T) la sistemul de distributie este:
T = TA + TB + TC
unde:
TA – reprezinta tariful aferent autorizatiei de construire si a tuturor avizelor locale  necesare;
Aceasta componenta acopera costurile impuse de legislatia in vigoare pentru obtinerea autorizatiei de construire, a avizelor de la detinatorii de utilitati (apa, canal, energie electrica, telecomunicatii, energie termica, etc.).
TB – reprezinta tariful aferent realizarii bransamentului;
Valoarea acestei componente difera in functie de diametrul si lungimea instalatiei de racordare, de materialul conductei de bransament, de categoria terenului in care va fi amplasat bransamentul.
TC – reprezinta tariful aferent postului/statiei de reglare masurare.
Valoarea acestei componente difera in functie de tipul, marimea si dotarea postului/statiei de reglare masurare. Valoarea componentei TC nu include costurile aferente contoarelor/sistemelor de masurare a debitelor de gaze naturale.

Va recomandam sa solicitati operatorului justificarea cu documente a tarifului de racordare si sa verificati corectitudinea calcularii acestuia.

III. NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE IN DOMENIU Raspuns cadru
Daca aveti indicii, date sau informatii despre incalcarea dispozitiilor legale in domeniul gazelor naturale de catre persoane fizice sau juridice, nu ezitati sa ni le semnalati.
Una dintre responsabilitatile principale ale ANRE este monitorizarea respectarii dispozitiilor legale in domeniul gazelor naturale, avand, in acest sens, competenta de a efectua controale si de a aplica sanctiuni. 

IV. DESPRE CONTRACTE
Raspuns cadru

1. Contractul de furnizare reglementata a gazelor naturale

Contractul de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici este un contract obligatoriu pentru parti, incheierea acestuia facandu-se cu respectarea prevederilor contractului-cadru, aprobat prin anexa nr. 1 la Decizia presedintelui ANRGN nr. 182/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, la incheierea contractului de furnizare reglementata trebuie sa aveti in vedere si Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi  de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 52/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 878/21.12.2007.
Conditiile generale sunt parte integranta a contractului de furnizare iar furnizorul are obligatia de a vi le pune la dispozitie gratuit, la cererea dumneavoastra.

2. Contractul de co-finantare

Contractul de co-finantare are ca obiect realizarea obiectivelor/conductelor necesare asigurarii accesului la sistemul de distributie si se incheie intre solicitantul accesului si operatorul sistemului, fiind reglementat prin art. 65 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Reglementarea unui astfel de contract a avut menirea de a inlatura distorsiunile ce au fost constatate in relatia dintre solicitantul al carui acces a fost refuzat si operatorul care a refuzat accesul si s-a materializat in instituirea obligativitatii ca evaluarea conditiilor tehnice si economice privind asigurarea accesului solicitantilor la sistem, in cazul insuficientei capacitatii sau a inexistentei obiectivelor/conductelor, sa se determine de catre operatorul licentiat, in baza unui studiu de fezabilitate.
In cazul in care concluzia studiului de fezabilitate statueaza ca realizarea lucrarilor privind accesul la sistemul de distributie este justificata din punct de vedere economic pentru operatorul sistemului, s-a instituit in sarcina acestuia obligatia de a efectua lucrarile necesare accesului la sistem in termen de un an de la finalizarea studiului.
In situatia in care concluzia studiului de fezabilitate statueaza ca realizarea lucrarilor privind accesul la sistem nu este, in tot sau in parte, economic justificata pentru operator iar solicitantul accesului dispune de fondurile necesare si doreste realizarea investitiei, s-a instituit, pe de o parte, in sarcina operatorului, obligatia de a efectua acea parte a lucrarii, economic justificata, necesara accesului, in termen de un an de la finalizarea studiului.
Pe de alta parte, in aceeasi ipoteza, corelativ cu obligatia operatorului, s-a prevazut dreptul solicitantului accesului de a participa la finantarea lucrarii, alaturi de operator, cu o cota parte reprezentand acea valoare a lucrarii care, potrivit studiului de fezabilitate, nu este economic justificata pentru operatorul licentiat. Conditia care confera solicitantul accesului dreptul de a incheia un contract de co-finantare cu operatorul este mentionarea expresa in acest contract a consimtamantului solicitantului accesului de preluare in patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor realizate, din momentul punerii acestora in functiune.
Dispozitiile referitoare la contractul de co-finantare sunt permisive, legea nu instituie un model de contract, dimpotriva, lasa la aprecierea si negocierea partilor natura contractului pe care acestea il vor incheia, precum si titlul cu care acesta se incheie – contra cost sau gratuit.
Va recomandam sa negociati acordarea consimtamantului dumneavoastra pentru preluarea in patrimoniul operatorului licentiat a obiectivelor/conductelor contra cost.


V. VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE Raspuns cadru
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, nr. 173 din 27 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, verificarea si revizia tehnica instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici captivi sunt obligatorii si se efectueaza periodic de catre reprezentantii operatorului sistemului de distributie.
Astfel, operatiunile de verificare se efectueaza la maximum 2 ani iar cele de revizie la maximum 10 ani.
Verificarea instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
-         verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente;
-         verificarea stabilitatii conductelor montate aparent, pe suporturi;
-         verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si a armaturilor, la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma formata din apa si sapun;
-         verificarea functionarii echipamentelor si a dispozitivelor auxiliare din componenta instalatiei de utilizare, precum si a instalatiei de alimentare cu energie electrica a acestora, dupa caz;
-         verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta;
-         demontarea/debransarea punctelor de consum care functioneaza fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente;
-         verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare ale beneficiarului;
-         verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente;
-         verificarea tirajului cosurilor si a canalelor de evacuare a gazelor arse si prezentarea de catre consumator a dovezii de curatire a acestora efectuata de catre un agent economic autorizat conform reglementarilor in vigoare.       
Revizia instalatiei de utilizare consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:
-         efectuarea tuturor operatiunilor prevazute pentru activitatea de verificare, revizia din anul respectiv inlocuind verificarea;
-         efectuarea probei de rezistenta numai pentru partea de instalatie la care s-au facut inlocuiri si/sau modificari;
-         efectuarea probei de etanseitate a intregii instalatii.
Efectuarea verificarii si a reviziei trebuie consemnata intr-un document numit: Fisa de evidenta a lucrarilor de verificare sau revizie tehnica periodica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale la consumatorii casnici, care se semneaza de catre consumator.
Operatiunile aferente celor doua activitati sunt detaliate in acest document (pe verso) si pot fi consultate de catre consumator inainte de semnare.
Efectuarea verificarii sau a reviziei tehnice periodice se face in prealabil cu anuntarea consumatorilor.
Pentru siguranta integritatii personale, precum si pentru siguranta bunurilor dumneavoastra, va recomandam sa va preocupati de respectarea termenelor de realizare a verificarilor si reviziilor periodice si sa permiteti, la solicitarea reprezentantului operatorului, efectuarea acestora.
De asemenea, va recomandam ca, in timpul verificarii si a reviziei instalatiei dumneavoastra, sa urmariti efectuarea tuturor operatiunilor la care reprezentantul operatorului este obligat si, in cazul in care nu efectueaza sau refuza sa efectueze una ori mai multe dintre operatiunile mentionate, consemnati acest fapt in fisa de evidenta si sa ne sesizati.


VI. PRETUL FINAL REGLEMENTAT PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE Raspuns cadru


In conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, una din atributiile principale ale ANRE este aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale.
Fundamentarea preturilor si a tarifelor reglementate se face in temeiul Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia ANRGN nr. 1.078/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Preturile finale reglementate, la care se realizeaza furnizarea gazelor naturale, acopera toate costurile implicate de asigurarea cu gaze naturale a consumatorului final, atat costurile aferente achizitionarii si comercializarii gazelor naturale ca marfa in sine, cat si costurile aferente serviciilor de transport, inmagazinare si distributie necesare ca marfa sa ajunga de la furnizor la consumatorul final.
Consumatorii care nu opteaza pentru incheierea unui contract de cumparare a gazelor naturale cu clauze si pret negociat (nu-si exercita dreptul de a fi consumator eligibil), sunt considerati consumatori captivi. Pentru aceasta categorie de consumatori si exclusiv pentru aceasta, furnizarea se va face in regim reglementat, respectiv in baza unui contract cu clauze standard si a unui pret aprobate de ANRE.
Conform reglementarii, preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale se stabilesc diferentiat pe categorii de consumatori captivi, pentru fiecare sistem omogen de distributie, in functie de configuratia sistemelor prin care se realizeaza furnizarea gazelor naturale.
Categoriile de consumatori pentru care se stabilesc, in mod diferentiat, preturile finale reglementate sunt:
A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport:
A.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 124.000 mc;
A.2. consumatori finali cu un consum anual intre 124.000 mc si 1.240.000 mc;
A.3. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.000 mc si 12.400.000 mc;
A.4. consumatori finali cu un consum anual intre 12.400.000 mc si 124.000.000 mc;
A.5. consumatori finali cu un consum anual de peste 124.000.000 mc.
B. Consumatori finali conectati in sistemul de distributie:
B.1. consumatori finali cu un consum anual de pana la 2.400 mc;
B.2. consumatori finali cu un consum anual intre 2.400 mc si 12.400 mc;
B.3. consumatori finali cu un consum anual intre 12.400 mc si 124.000 mc;
B.4. consumatori finali cu un consum anual intre 124.000 mc si 1.240.000 mc;
B.5. consumatori finali cu un consum anual intre 1.240.000 mc si 12.400.000 mc;
B.6. consumatori finali cu un consum anual de peste 12.400.000 mc.
Ca urmare, dimensionarea pretului final reglementat de furnizare a gazelor naturale se realizeaza in functie de elementele care intra in compunerea acestuia, dupa cum urmeaza:
a)       costurile de achizitie a gazelor naturale, estimate de ANRE trimestrial, in raport de urmatoarele elemente:
1. cererea totala de gaze naturale stabilita pe baza prognozei operatorilor licentiati;
2. sursele de gaze naturale determinate pe baza ofertelor producatorilor interni de gaze naturale si a necesarul ramas de acoperit din import
3. pretul la gazele naturale din intern;
4. pretul la gazele naturale din import, estimat de ANRE pe baza cotatiilor internationale;
5. valoarea tarifelor de transport in vigoare la data evaluarii;
6. cota procentuala din costul inmagazinarii gazelor naturale.
b)       tarifele de distributie si componenta comerciala a furnizarii reglementate determinate in conformitate cu metodologia de calcul, aprobata prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1078/18.12.2003, cu modificarile ulterioare.


VII. NEMULTUMIRI FATA DE SERVICIILE PRESTATE DE OPERATORII DE DISTRIBUTIE
Raspuns cadru


In cazul in care sunteti nemultumiti de serviciile prestate de catre operatorii de distributie din domeniul gazelor naturale, va puteti adresa ANRE, institutia competenta a intreprinde controale si a aplica sanctiuni.
Va precizam ca ANRE este competenta a constata si sanctiona doar incalcarile reglementarilor din domeniul gazelor naturale.
Conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul de distributie are o serie de obligatii in vederea mentinerii unui nivel ridicat al performantei pentru urmatoarele activitati desfasurate:
(a) racordarea la sistemul de distributie a solicitantilor, incluzand solutionarea cererilor acestora, realizarea instalatiilor de racordare si reamenajarea terenurilor afectate de lucrarile de realizare a acestora;
(b) rezolvarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la masurarea gazelor naturale;
(c) asigurarea sigurantei si a continuitatii in alimentarea cu gaze naturale, in conformitate cu prevederile contractuale si dispozitiile legale aplicabile in domeniu;
(d) solutionarea reclamatiilor si solicitarilor consumatorilor cu privire la serviciul realizat de catre OSD, altele decat cele mentionate la lit. (a) si (b);
(e) informarea consumatorilor in conformitate cu cerintele prezentului act normativ si ale altor reglementari aplicabile;
(f) solutionarea reclamatiilor consumatorilor, legate de indeplinirea obligatiilor acestuia conform standardului de performanta.
Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor ce-i revin, conform Standardului, operatorul de distributie este obligat sa plateasca consumatorilor si furnizorilor, dupa caz, penalitati.
Totodata pentru o mai buna informare a dumneavoastra va recomandam sa analizati prevederile Deciziei presedintelui ANRGN nr. 309/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea Conditiilor generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale,  in care sunt prezentate in amanunt drepturile si obligatiile dumneavoastra, in calitate de beneficiar, dar si  drepturile si obligatiile operatorului de distributie, decizie pe care o puteti achizitiona cu titlu gratuit de la sediul oricarui operator de distributie.
Va recomandam urmariti, in relatia dumneavoastra contractuala cu distribuitorul de gaze naturale, indeplinirea obligatiilor si in caz contrar solicitati operatorului plata penalitatilor la care aveti dreptul.

VIII. MONTAREA DETECTOARELOR DE GAZE NATURALE
Raspuns cadru


In conformitate cu Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei si Comertului  nr. 58/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul 2008, este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale pentru incaperile in care sunt aparate de utilizare a gazelor naturale si suprafetele vitrate necesare sunt partial sau in totalitate constituite din geamuri cu grosimea mai mare de 4 mm sau din geamuri de constructie speciala (securizat, termopan etc.).
Detectoarele de gaze naturale au rolul de a prevenii eventualele accidente cauzate de scaparile de gaze naturale, cum ar fi intoxicari, incendii sau explozii
Avand in vedere urmarile deosebit de grave ale accidentelor din sectorul gazelor naturale, cu repercusiuni negative atat asupra securitatii si integritatii persoanelor cat si a bunurilor, instituirea masurii montarii detectoarelor de gaze naturale este perfect justificata.
Chiar daca nu indepliniti conditiile tehnice pentru montare, ANRE recomanda tuturor consumatorilor instalarea detectoarelor de gaze naturale.

IX.INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE


Conform dispozitiilor atat ale Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata, concesionarii si titularii autorizatiilor de infiintare si titularii licentelor beneficiaza, pe durata efectuarii lucrarilor de realizare si retehnologizare, respectiv de functionare a capacitatii, de urmatoarele drepturi ce au ca obiect utilitatea publica:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare realizarii sau retehnologizarii capacitatii;
b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, conducte sau alte echipamente aferente capacitatii si pentru acces la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
e) dreptul de acces la utilitatile publice.
Lucrarile de realizare si retehnologizare ale capacitatilor din domeniul energiei electrice si gazelor naturale pentru care se acorda autorizatii, precum si activitatile si serviciile pentru care se acorda licente sunt de interes public.Dispozitiile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutia Romaniei, republicata, prevad ca limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege iar cele ale art. 136 alin. (5) din acelasi act normativ consacra caracterul inviolabil al proprietatii private, "in conditiile legii organice".Potrivit acestor dispozitii, legiuitorul este, asadar, competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, in acceptiunea principala conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale, instituind astfel niste limitari rezonabile in valorificarea acestuia.In acest sens, Curtea Constitutionala a retinut ca exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra terenurilor si bunurilor afectate de capacitati atat din sectorul energiei electrice, cat si din cel al gazelor naturale, are un caracter legal, fiind determinata de un interes general de ordin public.Chiar daca, prin instituirea drepturilor de uz si servitute, titularul dreptului de proprietate sufera o ingradire in exercitarea atributelor dreptului sau, avand in vedere ca pe aceasta cale se asigura valorificarea fondului energetic, bun public de interes national, prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007 si ale Legii gazelor nr. 351/2004 nu contin nici o contradictie cu cele art. 44 alin. (2) din Constitutia republicata referitor la garantarea proprietatii private.Astfel, exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor afectate de capacitatile din domeniul energiei electrice si gazelor naturale, cu titlu gratuit, pe toata durata existentei acestora, desi are ca efect lipsirea celor interesati de o parte din veniturile imobiliare, nu se traduce intr-o expropriere formala si nici intr-o expropriere de fapt, ci raspunde unei cauze de utilitate publica si se limiteaza la un control al folosirii bunurilor, ceea ce nu contravine art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, referitor la protectia proprietatii private. In vederea realiza scopului ei legitim, masura privativa partial de proprietate trebuie sa pastreze un echilibru just in intre exigentele interesului general si apararea drepturilor fundamentale ale individului, din acest punct de vedere, legea respecta exigentele impuse de prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


X. SISTAREA FURNIZARII GAZELOR NATURALE
Raspuns cadru


In conformitate cu prevederile Capitolului B din „Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale” din Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 52/2007, furnizorul are urmatoarele drepturi:
B. sa inceteze prestarea serviciilor de furnizare in urmatoarele cazuri:
a)      forta majora, sub conditia respectarii prevederilor Cap. V - „Forta majora” din prezentele conditii;
b)      stare de necesitate, cand este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
c)      constatarea unor interventii de natura a influenta masurarea corecta a consumului;
d)      neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementata a gazelor naturale, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale, a contravalorii altor servicii prestate consumatorului casnic si neincluse in pretul final reglementat, precum si a majorarilor de intarziere aferente;
e)      deteriorarea unor instalatii ale operatorului de sistem, cand acestea se datoreaza culpei consumatorului casnic;
f)        nepermiterea accesului persoanelor imputernicite ale operatorului de sistem in scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile operatorului de sistem, pe baza unei instiintari scrise transmise consumatorului casnic, cand acestea se afla pe proprietatea consumatorului casnic; este exceptata de la obligatia instiintarii scrise situatia prevazuta la lit. c);
g)      nepermiterea accesului persoanelor care au dreptul conform legislatiei in vigoare, sa execute verificarea sau revizia tehnica periodica la instalatiile de utilizare;
h)      pentru modificarea instalatiei de utilizare, fara respectarea prevederilor legale in vigoare;
i)        in cazul intreruperilor programate in sistemul de distributie;
j)        dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, in conditiile in care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului National de Transport al gazelor naturale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
k)      in cazul in care consumatorul casnic, pentru aparatele de utilizare prevazute in reglementarile ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnica ISCIR sau nu efectueaza verificarea tehnica periodica a aparatului de utilizare prin intermediul unitatilor autorizate ISCIR;
l)        in cazul in care consumatorul casnic nu a solicitat efectuarea verificarii instalatiei de utilizare, dupa o perioada mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.
In conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui ANRGN nr. 182/2005, privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu modificarile si completarile ulterioare, neachitarea, de catre consumatorul casnic, a facturii reprezentand contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, atrage:
-         perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculate asupra valorii neachitate, egala cu nivelul majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii si pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei.
-         intreruperea furnizarii gazelor naturale, incepand cu a 26-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata, cu exceptia cazurilor prevazute de lege; factura constituie preaviz in cazul neindeplinirii obligatiei de plata.
-         posibilitatea rezilierii contractului si/sau a debransarii, in baza unei notificari transmisa de furnizor, rezilierea operand de drept si fara punere in intarziere dupa 65 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, in cazul in care consumatorul nu a achitat integral contravaloarea serviciilor de furnizare prestate si majorarile de intarziere datorate furnizorului.


XI.CONTORUL DE GAZE NATURALE
Raspuns cadru


In conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui ANRGN nr. 665/2005 pentru aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, contorul de gaze naturale este definit ca fiind acel aparat care are functia de a masura, memora si afisa cantitatea de gaz care a trecut prin el.
Totodata, va informam ca mijloacele de masurare utilizate la masurarea consumului de gaze la consumatorii captivi apartin, de regula, operatorului de distributie licentiat.
Montarea contorului de gaze naturale se face numai de catre agenti economici autorizati ANRE, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, amplasarea acestuia fiind obligatorie la limita de proprietate a consumatorului, in nisa de protectie, cu acces din afara proprietatii.
Conform conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 52/2007, consumatorii au obligatia de a pastra intact contorul si sigiliile metrologice.
Consumatorii au obligatia de a sesiza imediat furnizorul in legatura cu orice defectiune pe care o constata in functionarea contorului de masurare. In cazul in care sesizarea consumatorului cu privire la functionarea contorului de masurare se dovedeste a fi neintemeiata, acesta este obligat sa suporte cheltuielile aferente operatiei de inlocuire temporara a contorului si/sau expertizei metrologice efectuate.
De asemenea, daca contorul de gaze naturale s-a defectat din culpa consumatorului, acesta este obligat sa suporte costul reparatiei.