CORDUNGAZ S.A. Cordun

NOTE: To use the advanced features of this site you need javascript turned on.

Info consumatori

Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere


1. Autorizatii, premise si licente pentru agentii economici (titulari, conditii de licenta)
2. Metododologii de calcul al preturilor si tarifelor, proceduri de solutionare a neintelegerilor precontractuale si a celor legate de racordare la retea, regulamente de urmarire si control
3. Preturi si tarife reglementate pentru consumatorii captivi, tarife reglementate privind activitatile de transport si distributie a energiei electrice (inclusiv tarife medii reglementate pentru servicii de sistem), tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distributie, furnizare si de inmagazinare subterana a gazelor naturale, preturi reglementate, valori anuale medii agregate pentru producerea de energie electrica si energie termica
4. Contracte-cadru privind vanzarea, achizitia, transportul, dispecerizarea si distributia de energiei electrice intre agentii economici din sector, precum si cele de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali.
5. Contracte-cadru privind furnizarea, distributia, transportul si inmagazinarea gazelor naturale
6. Reglementari tehnice si comerciale: Coduri, regulamente, proceduri, metodologii, norme si instructiuni
7. Comunicate de presa
8. Raspunsuri la cereri de informatii de interes public
9. Procesele verbale ale sedintelor publice
10. Valoarea totala a amenzilor aplicate in urma misiunilor de control
11. Denumirea actelor normative si, dupa caz, continutul acestora care stau la baza intocmirii proceselor-verbale de constatare si contraventie.
12. Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
13. Lista agentilor economici titulari de atestate
14. Listele electricienilor si a instalatorilor autorizati
15. Listele ordinelor si deciziilor emise de autoritate
16. Raport anual pentru emiterea garantiilor de origine
17. Raport anual privind functioonarea pietei de certificate verzi
18. Raport privind rezultate monitorizarii pietei de energie electrica – sinteze
20. Informatii privind sesiunile de autorizare a electricienilor si instalatorilor, rezultatele examenelor
21.
Contracte de achizitii publice